Thăm dò online
Chưa có bình chọn nào!

Tòa soạn và Trị sự
Unit 1, tầng 14, Tòa nhà HAREC, số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: (84.4) 3 976 3829/
3 976 4286/ 3 976 4410.
Fax: (84.4) 3 976 3829/ 3 976 4286
Email: hiephoi@vba.com.vn

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

PGS.TS. Nguyễn Văn Việt – Chủ tịch
Ông Nguyễn Bá Thi – Phó chủ tịch
PGS.TS. Đinh Văn Thuận – Ủy viên
PGS.TS. Lê Thanh Mai – Ủy viên

TỔNG BIÊN TẬP

Nguyễn Hữu Hồng

P. TỔNG BIÊN TẬP THƯỜNG TRỰC
TS. Dương Đình Giám

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
Nhà báo Hoàng Lan

THƯ KÝ TÒA SOẠN
Văn Quang

Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ Quảng cáo: 04.39763829/04.39764286

Liên kết Website
Website Chính phủ
Bộ Tài chính
Website Đảng Cộng sản VN
Thời báo Kinh tế Việt Nam
Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội (HABECO)
Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội (HABECO-TRADING)
Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (SABECO)
Bộ Công Thương

Quảng cáo

Giới thiệu chung
Giới thiệu hội viên

Các số đã đăng

Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 3 (15/09/2012)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 2 (10/09/2012)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 1 (05/09/2012)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 86 (08/2012)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 85 (6/2012)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 83(2/2012)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 78(11/2011)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 77(10/2011)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 76 (09/2011)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 75 (08/2011)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 74 (07/2011)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 73 (06/2011)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 72 (05/2011)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 71 (04/2011)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 70 (03/2011)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 68+69 (1+2/2011)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 67 (12/2010)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 66 (11/2010)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 65 (10/2010)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 64 (09/2010)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 63 (08/2010)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 62 (07/2010)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 61 (06/2010)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 60 (05/2010)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 59 (04/2010)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 58 (03/2010)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 56+57 (1+2/2010)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 55 (12/2009)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 54 (11/2009)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 77 (10/2011)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 77 (10/2011)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 77
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 77(10/2011)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 53 (10/2009)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 52 (9/2009)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 51 (8/2009)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 50 (7/2009)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 49 (6/2009)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 48 (5/2009)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 47 (4/2009)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 46 (3/2009)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 44+45 (1+2/2009)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 43 (12/2008)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 65 (10/2010)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 42 (11/2008)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 41 (10/2008)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 40 (9/2008)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 39 (8/2008)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 38 (7/2008)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 37 (6/2008)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 36 (5/2008)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 35 (4/2008)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 34 (3/2008)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 32+33 (1+2/2008)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 31 (12/2007)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 30 (11/2007)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 29 (10/2007)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 28 (9/2007)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 27 (8/2007)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 26 (7/2007)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 25 (6/2007)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 24 (5/2007)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 23 (4/2007)
Tạp chí Đồ uống Việt Nam Số 22 (3/2007)

Số mới nhất
Tin bài đọc nhiều nhất
Quảng cáo
Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam
Địa chỉ: 1Unit 1, tầng 14, Tòa nhà HAREC, số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 84.4 3 8218 433 . Fax: 84.4 3 8218 433
Email: hiephoi@vba.com.vn
Tạp chí Đồ uống Việt Nam
Địa chỉ: Unit 1, tầng 14, Tòa nhà HAREC, số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: (84.4) 3 976 3829/ 3 976 4286/ 3 976 4410. Fax: (84.4) 3 976 3829/ 3 976 4286
Email: tapchidouong@yahoo.com.vn