Doanh nghiệp và thị trườngTiêu điểm

Sabeco không phải nộp lại ngân sách Nhà nước số lợi nhuận 2.495 tỷ đồng chưa phân phối

Ngày 30/12/2019, Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước Giải Khát Sài Gòn (“SABECO”) nhận được Công văn số 1624/KTNN-TH ký ngày 25/12/2019 (“Công văn”) được ban hành bởi Kiểm toán Nhà nước(“KTNN”) liên quan đến việc SABECO kiến nghị nộp ngân sách Nhà nước số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016.

Theo nội dung Công văn, KTNN đã bỏ kiến nghị “SABECO phải nộp ngân sách Nhà nước số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016 là 2,495,452,387,436 đồng” tại Báo cáo kiểm toán tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước năm 2016 của SABECO. Theo đó, SABECO không phải nộp ngân sách Nhà nước số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016 nêu trên.

Trước đó, tại thông báo số 155/KTNN-TH ban hành ngày 08/02/2018 của KTNN về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2016 và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước năm 2016 của Tổng công ty và các công ty con, KTNN đã kiến nghị SABECO phải nộp ngân sách Nhà nước số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016 là 2,495,452,387,436 đồng. Sau đó, SABECO đã gửi nhiều văn bản giải trình và kiến nghị đến Kiểm toán nhà nước và Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này.

Phát biểu về việc này, Ông Bennett Neo – Tổng Giám đốc SABECO cho biết: “SABECO rất hoan nghênh quyết định này của cơ quan Nhà nước và chúng tôi muốn khẳng định lại rằng chúng tôi luôn tuân thủ luật pháp Việt Nam và các hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước trong vấn đề này. Là một trong những Công ty có đóng góp thuế lớn nhất tại Việt Nam, SABECO luôn tuân thủ theo các qui định của luật pháp hiện hành, đồng thời, luôn cam kết vì sự tăng trưởng và phát triển bền vững của SABECO, của người lao động và của đất nước Việt Nam.”

Bình luận

Chủ đề
Xem thêm

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close