Đồ uống & Sức khoẻSự kiện - Vấn đềTiêu điểmTin nổi bật

Thủ tướng Chính phủ CẤM UỐNG RƯỢU BIA vào buổi trưa trong ngày làm việc

Thủ tướng Chính phủ nghiêm cấm cán bộ, người lao động ở các cơ quan nhà nước uống rượu bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc hay giờ nghỉ trưa của ngày làm việc.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước c.á.c c.ấ.p.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cấm cán bộ uống rượu bia trong giờ làm việc

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Thủ tướng Chính phủ y.ê.u c.ầ.u trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền.

Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đ.ù.n đ.ẩ.y trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người c.á.n b.ộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong v.ă.n h.ó.a hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường.

Đặc biệt, trong quy định nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực và không được vào c.a.s.i.n.o đánh bạc dưới mọi hình thức.

Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi x.ử l.ý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật .

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ là cơ quan giúp Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện k.ỷ l.u.ậ.t, kỷ cương của các cơ quan hành chính nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế để tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành;

Cần kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, với các trường hợp tái phạm có t.ổ c.h.ứ.c, có tính chất nghiêm trọng; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Cần thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra việc cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, nhất là trong việc thực hiện các t.h.ủ t.ụ.c hành chính.

Cụ thể trong việc cấp các loại giấy phép, đăng ký t.à.i s.ả.n, đăng ký kinh doanh, xuất nhập cảnh, thuế, hải quan, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký hộ khẩu,…

Theo Báo Mới

Bình luận

Thủ tướng Chính phủ CẤM UỐNG RƯỢU BIA vào buổi trưa trong ngày làm việc
5 (100%) 1 vote

Chủ đề
Xem thêm

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close